TIK Handicap stiftes 18. april

Leon Rasmussen Tidslinie

Elmar Abrahamsen bliver formand
Den første bestyrelse, som ikke var valgt, men selvudpeget bestod af:

Formand: Elmar Abrahamsen
Næstformand: Ove A. Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Ole Søndergaard
Kasserer: Birgit Abrahamsen
Revisor: Martin Lynge
18. oktober holdes første stævne 
(54 deltagere)
Kontingent: 
Mini: 15 kr./mdr
Junior: 20 kr./mdr.
Senior: 25 kr./mdr.