Klubbens kontaktperson og adresse

Formand

Roy S. Hansen

Telefon: +45 20 75 36 61
E-mail: formand@tikbue.dk
Giro: 5729203
Bank: 4448 5729203
CVR: 33294999