Om klubben

Klubbens kontaktperson og adresse

Formand : Flemming Jørgensen

Telefon: +45 26 29 57 91

E-mail: formand@tikbue.dk

Giro: 5729203
Bank: 4448 5729203
CVR: 33294999