Om klubben

Klubbens kontaktperson og adresse

Formand : Roy S. Hansen

Telefon: +45 20 75 36 61

E-mail: formand@tikbue.dk

Giro: 5729203
Bank: 4448 5729203
CVR: 33294999