Kontingent og indmeldning

Kontingentet som betales 2 gange om året d. 1. marts og 1. september er senest fastsat på klubbens generalforsamling i marts 2020.

Det opkræves af kassereren via mail.

 • Senior (over 18 år) :  700 kr. per halvår 
 • Ungdom (under 18 år):  600 kr. per halvår 
 • Aktive ildsjæle*:  350 kr. årligt (opkræves d. 1. marts)
 • Passive støttemedlemmer:  350 kr. årligt (opkræves d. 1. marts)
 • Gæstemedlemmer** 450 kr. per halvår

* Aktive ildsjæle er trænere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der deltager aktivt i klubbens virke.
Aktive skytter der også varetager opgaver på lige fod som ildsjæle, betaler kontingent som fuldt medlem fratrukket kontingent for passive medlemmer.

**Gæstemedlemmer er medlemmer som træner i TIK; men som ikke skyder for TIK, da de er medlem af en anden klub.

Udover kontingent skal der betales: Indmeldelsesgebyr på 50 kr. som betales sammen med den 1. kontingentbetaling.

Alle nye medlemmer får stillet en bue/pile/armbeskytter/fingerlap til rådighed de første 6 måneder uden beregning. Derefter kan medlemmer leje udstyr af klubben eller selv anskaffe en bue.

Prisen for leje af bue er i øjeblikket:

  • 600 kr. per halvår for leje af Compoundbue (voksen)
  • 300 kr. per halvår for leje af Compoundbue (ungdom)
  • 150 kr. per halvår for leje af Recurvebue (ungdom/voksen)

Spørgsmål kan rettes til kassereren via mail kasserer@tikbue.dk

Udmeldelse kan kun ske per halvår via mail til formand@tikbue.dk og kasserer@tikbue.dk