Udvalg i Tik Bueskydning

Vi har følgende udvalg i TIK Bueskydning

Stævneudvalget har følgende medlemmer:

Roy S. Hansen
Karsten Weikop
Kurt Hansen
Søren Sönnichsen
Henrik Slott
Jacob Christensen
Anette Stilou

Kan kontaktes på staevne@tikbue.dk

Sponsorudvalget har følgende medlemmer:
Heidi Slott
Martin Laursen
Carsten Dam-Hansen
Susanne Erdal
Anette Stilou

Kan kontaktes på sponsor@tikbue.dk